Τηλέφωνα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

PYRGOS TRAVEL

ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΥ 67 – ΠΥΡΓΟΣ

                                                                     
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26210 - 27156