Εκπαιδευτικές εκδρομές

Το γραφείο μας προσφέρει εκπαιδευτικά πακέτα τα οποία καλύπτουν τις πιο σημαντικές ιστορικές περιόδους της χώρας. Επιπλέον μπορούμε να σας προτείνουμε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να περιλαμβάνουν  ένα ευρύ φάσμα  δραστηριοτήτων και επισκέψεων ανάλογα με το ενδιαφέρον σας. Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν την παρακάτω θεματολογία:

  • Οι Ολυμπιακοί Αγώνες και το Ολυμπιακό Ιδεώδες
  • Αρχαία Ελληνική Μυθολογία
  • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
  • Κλασική Ελλάδα
  • Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία

Οι Εκπαιδευτικές εκδρομές και οι προτάσεις μας έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με παιδαγωγούς και ακαδημαϊκούς από όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μπορούμε να σας προτείνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία να συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς όπως “Κλασική Ελλάδα” και “Αρχαία Ελληνική Μυθολογία”.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα σας απαντήσουμε εντός 24 ωρών.